Ika vára, Cernat - Háromszéki, Csernátoni Szabadidő, Szórakozás

Magyar ˇ

Vár Cernat

Ika vára Cernat

Felsőcsernáton külterület, Kovászna megye, Székelyföld

Szélességi fok: 45.99212, Hosszúsági fok: 25.992756

Ajánlott úticél

Kapcsolat Ika vára
Felsőcsernáton északi végében, az Ika-patak és Csernáton-pataka vagy Nagypatak összefolyása felett húzódik a Várbérc nevű hegy, ezen áll Háromszék aránylag épen megmaradt, mára felújított műemléke, Ika vára, vagy ahogy a helyiek nevezik, a csernátoni Csonkatorony. 
A várat egy 200 m hosszú és 10 m magas várfal övezte, melynek két végén egy-egy kör alakú torony állt. Mára már csak az egyik maradt meg, és a várfal is elpusztult.

A várhoz és építéséhez számos legenda is fűződik. Ezek ismeretében is megéri felkeresni a várat, ahova egy ösvény vezet fel. A vár- környéki molnárok körében még él a hiedelem, miszerint a torony alatti pincében kádakban áll a kincs, amit két – egy veres és egy fekete – mérges kakas őriz, s amikor az egyik alszik, a másik ébren van. Ha valaki megközelíti a pinceajtót, az őrkakas kukorékolni kezd, és a vasajtó rögtön becsapódik. Egy másik történet szerint egykor a vár ura egy szárnyas óriás volt, aki egyszer haragjában a vár sziklájára ütött, s még látszik az öklének a nyoma. Az óriás gyakran a csernátoni templom tornyára repült, onnan riogatta az embereket. Más történet szerint egyszer egy óriáskígyó lakott a várban, s oly nagy volt, hogy míg a farkával körülölelte a tornyot, addig fejével lenyúlt a patakra inni, s az arrajárókat is felkapta és felfalta. A kígyót nagy harcban egy vitéz megölte.

A néphit szerint a várnak egy kövét sem lehet bűnhődés nélkül elmozdítani. Volt egykor a vár alatt egy malom, molnárát annyira elkeserítette veszekedő felesége, hogy felment, s bontani kezdte a torony falát a malom felőli oldalon, hogy a torony temesse el a malmot a feleségével együtt. De alig kezdte el a munkát, karja elszáradt, s a patak megáradva elvitte a malmot molnárnéstól. Viszont egy elhagyott vízimalom épülete még áll a vár alatt. Egy másik történetben egy legény fölmászott a torony tetejére, s fogadásból ott fogott bontáshoz, de villám sújtott le rá, és szörnyethalt. Talán e mondáknak is köszönhető, hogy megmaradt ez a ritkaságszámba menő kör alakú bástya.

Az útvonal kirajzolásához adja meg a település nevét, ahonnan el szeretne jutni az objektumhoz.
Nézze meg milyen objektumok vannak a közelben.
VisitCernat © 2014. Minden jog fenntartva.